Pojezdové brány

Pojezdové brány se používají k zabezpečení vjezdů k rodinným domům, firemním objektům, atp. Každá brána je atypická a tedy je nutné tuto bránu vyrobit. Ke stávajícím branám jde automatika doplnit. K otevírání se užívá dálkového ovládání přímo z auta, z domu či kanceláře nebo použitím čipové karty. Konstrukce brány pojezdová (jezdí po zabetonovaném nosném profilu) nesená (jezdí na speciálním C profilu a ložiskové dráze).

Brána po kolejnici

Pojezdová brána po kolejnici

Brána je tvořena rámem s kolečky pojíždějícími po zabetonované nebo přišroubované kolejnici různých tvarů. Místo potřebné pro zasunutí tohoto typ brány je přibližně šířka vjezdového otvoru + 500mm.

Samonosná brána

Samonosná brána

Rám brány je obdobný jako u brány na kolečkách, ale na spodní část rámu je upevněn speciální vodící C-profil, do kterého je nasunut jeden pár ložiskových vozíků. Rozměr betonového základu brány je přímo úměrný průjezdné šířce. Obecně platí, že betonový základ brány je dlouhý 1/3 průjezdné šířky brány + 50 cm. U velkých vjezdových bran se velikost základu zvětšuje. Oba tyto zmíněné způsoby bran jsou cenově srovnatelné při vzetí v potaz všech okolností od výkopových prací přes betonování, až po konečné dokončení a zprovoznění. Je možno obě varianty provozovat i ve svažitém terénu. Ale v zásadě lze říci, že samonosná brána, pokud je ji možno bezproblémově použít, má více předností a její obsluha a údržba je snadnější.